Úvod     O nás      Výbor ZO      Fotogalerie      Kalendář akcí      Služby      Odkazy a rady      Kontakt


 

O nás

V této sekci naleznete informace o naší organizaci.

 

Historie

V Kotvrdovicích vznikl hned po skončení II. sv. války zahrádkářský spolek, který fungoval 9 let – do roku 1956. V roce 1957 vznikl celostátní Československý zahrádkářský a ovocnářský svaz (ČOZS),  do něhož byly povinně začleněny všechny dosavadní spolky - kaktusáři, zahrádkářské osady, apod. Protože se však kotvrdovský spolek do tohoto svazu nezačlenil, přestal oficiálně existovat. Jeho poslední akcí byla právě v roce 1957 účast na výstavě v Blansku, odkud máme v kronice dochovaný nejstarší písemný dokument - DIPLOM ZA VYSTAVENÉ OVOCE pro Františka Svobodu, rolníka v Kotvrdovicích.

Po 10leté oficiální nečinnosti se právě před 50 lety - 19. února 1967 v pohostinství u Plisků uskutečnila ustavující schůze Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu v Kotvrdovicích. Z celkového počtu 21 zahrádkářů byl zvolen 11členný výbor: předsedou se stal pan Václav Hřebíček, místopředsedou Zdeněk Pražák, jednatelem Rudolf Musil z č. 70, hospodářem Metoděj Šíbl z č. 2, pokladníkem pan Jan Vintr z č. 118, členy výboru byla paní Marie Pytelová, Vlasta Plisková, Ing. Jaroslav Pernica, Vladimír Svoboda a Tomáš Vintr.

Na programu této první schůze byla i přednáška na téma „Význam ovoce a zeleniny pro lidské zdraví“, byly rozdány brožurky o pěstování ovoce a zeleniny celkem 51 účastníkům. V prvním roce – jako vždy, když se zrodí něco nového – členové hýřili aktivitou. Prakticky každý měsíc se konaly schůze za účasti jednadvaceti členů, někdy i s odbornou přednáškou, uskutečnil se zájezd do ovocnářství v Lysicích, v listopadu se v pohostinství u Pásků uskutečnila dvoudenní výstava 384 vzorků ovoce, na kterou se přišlo podívat 182 dospělých a 60 dětí z naší školy, o čemž dokonce informoval článek v okresním Novém životě. Zajímavé jsou i cenové relace z prvního roku činnosti – tj. z roku 1967: členský příspěvek činil 12 Kčs/ročně, stříkačka na postřik stromů byla členům půjčována za 5 Kčs, nečlenům za 8 Kčs. Ve druhém roce činnosti byla pořízena řezačka z Vyškova a lis z Blanska a moštovalo se u Pásků. Právě v roce 1968 musela být bohatá úroda ovoce, protože se moštovalo od 13. srpna do 3. listopadu – vylisovalo se 2 175 l šťávy a příjem z moštování činil 900 Kč. Pro srovnání nejúspěšnějším rokem byl rok 1987, kdy stroje běžely celé druhé pololetí – od srpna až do Vánoc a vylisovalo se celkem 180q ovoce.

Po 5 letech činnosti svazu vzrostl počet členů o 30 na 51 členů, opět byla  v roce 1971 uspořádána výstava 372 vzorků ovoce, které byly po skončení výstavy předány ke konzumaci žákům základní a mateřské školy. Další velká – okresní - výstava se uskutečnila v prostorách Sokolovny v roce 1974 na počest 5. sjezdu ČSOZ, kde bylo vystaveno 750 vzorků z 50 organizací z našeho okresu.

Na jaře v roce 1972 se výkopem jámy na hašení vápna započalo se stavbou moštárny. Pro získání finančních prostředků na moštárnu byly uspořádány i zábavy v Sokolovně – v roce 1974 s výtěžkem 2 000 a za rok na to s výtěžkem 2 912 Kčs. Za tyto prostředky byl zakoupen hydraulický lis. Po 4leté usilovné práci byla moštárna otevřena 4. září 1976. Celkový náklad na vybudování moštárny činil 120 520 Kčs, vnitřní vybavení mělo hodnotu 19 000 Kčs, byla poskytnuta dotace z ústředí v Praze ve výši 3 000 Kčs. Následující rok 1977 byl rokem 10tého výročí zahrádkářů – při této příležitosti se uskutečnila slavnostní schůze, které se účastnil předseda MNV pan Vintr a v Sokolovně byla uspořádána týdenní výstava 78O modelů hub. V roce 1978 proběhly 2 změny ve vedení – místopředsedkyní se po panu Pražákovi stala paní Pytelová a hospodářem místo pana Šíbla byl zvolen Ing. Pernica, další změny proběhly v roce 1982 - jednatele pana Rudolfa Musila vystřídal Jindřich Zapletal a v roce 1984 se stal hospodářem Vladimír Zouhar.

V 80. letech se kromě odborných přednášek uskutečnila řada aktivit – vánoční turnaje ve stolním tenise, dvoudenní zájezd do šlechtitelské stanice v Bojnici, další zájezd do Nitry, na Floru Olomouc, do Litoměřic, na lední revui, pořádali jsme soutěž rozkvetlá ulice, účastnili se brigád na stavbě autobusových zastávek či opravách základní školy. Po 12 letech v roce 1988 se dočkala modernizace chlouba zahrádkářů - moštárna - byl postaven přístřešek a upraveny prostory. Ještě se vrátíme ke změnám ve vedení - změnovým rokem byl rok 1987, kdy se předsedou stal Jindřich Zapletal, jednatelem Josef Zouhar, novými členy výboru se stali Ladislav Daněk a Miroslav Mrázek a přihlášku si podal náš současný předseda Lubomír Matuška.

V 90. letech do výboru nastoupili Ing. Jaroslav Keprt a Ing. Jaroslav Nesrovnal, od roku 2000 je předsedou již 4. volební období pan Lubomír Matuška. V tomto období se pokračovalo v činnostech, které se provozovaly od začátku – objednávky sazenic jahodníku, ovocných stromků a růží a nově jsme zahájili práci s mládeží. Zahrádkáři v Kotvrdovicích si zachovali svou existenci a opodstatnění i přesto, že práce na zahrádce není již tak populární jako dřív – Přemka Podlahu s jeho „Sousedovic Toníčkem“ v televizi vystřídal Loskuták či Vychytávky Ládi Hrušky, takže i my zahrádkáři v Kotvrdovicích se snažíme inovovat – třeba pořádáním kotvrdovského Dýňobraní, které získává velmi příznivé ohlasy nebo každoročními zájezdy a přednáškami o nejnovějších formách pěstování na našich zahrádkách.

A přesto, že si dnes v obchodech můžeme koupit výpěstky z Polska, Španělska či Mexika a přestože naše domácí výpěstky možná nejsou tak velké, lesklé a bez skvrn, jako tomu je v regálech supermarketů, tak radost z vlastnoručně vypěstovaného jablíčka je pořád stejná a je nenahraditelná. A k takové domácí pohodě i soudržnému životu v obci ČZS v Kotvrdovicích jistě napomáhá.

Poznámka: Text sestavila a prezentovala Š. Zouharová u příležitosti 50. výročí trvání organizace dne 22. března 2017. Čerpala mj. z podrobně vedených zápisů, které vedli Rudolf  Musil, Jindřich Zapletal a od roku 1988 Ing. Vladimír Zouhar.


Kontakt na ZO: Jaroslav Keprt, e-mail: jaroslav.keprt@tiscali.cz 

Správa stránek: David VARNER, e-mail: info@davar.cz